27 October 2010

Wanted: Master Student

MASTER’S THESIS WORK AT KIRUNA WAGON

Qualification: Industrial Engineering and Management, specialisation Logistics

BACKGROUND

Kiruna Wagon develops, manufactures and sells railway wagons for the mining industry, with a special focus on the heavy transports of the local and global iron ore industry. Kiruna has a long history of railway transports and by combining this accumulated knowledge with an innovative approach we believe we are in a position to become a major player on the global market.

Our main selling proposition is the increased transport benefits we offer our customers. Through our innovative design and use of high strength steels we have lowered the deadweight of our wagons, enabling them to carry more payload instead. Our focus on increasing transport capacity by reducing deadweight gives us a unique selling point and a competitive advantage.

PROBLEM DESCRIPTION

Our current objective is to define and measure the benefits a lighter wagon can offer our clients. Considering that electrical power is relatively cheap, adding a couple of extra wagons to a train does not involve a huge cost. There is, on the other hand, a substantial cost involved in buying or leasing an extra wagon and if our client must invest in a more powerful locomotive in order to haul a larger number of heavy wagons, then the advantage of using a lighter product becomes evident. Also, if the cargo must be transported on two trains instead of one, because the wagons are too heavy, then our lightweight wagons, with a greater freight-carrying capacity, offer a distinct advantage.

PURPOSE

We are looking for a master student who is interested in finding out exactly when and how a lightweight wagon can yield important competitive benefits and in what situations the weight of the wagon is of lesser importance. By finding answers to these questions we can better assist our clients in optimising their logistics and decide how much time and resources we want to invest in learning more about lightweight construction. If we through the findings of your thesis can estimate the potential annual savings made possible through the use of our wagons in different situations, we will be more than satisfied.

Contact:

Bengt Bolsöy
+46 (0)70-601 58 15
bengt.bolsoy.kgs@lkab.com

EXAMENSARBETARE TILL KIRUNA WAGON

Målgrupp: Industriell ekonomi, logistikavslutningen

BAKGRUND

Kiruna Wagon utvecklar, tillverkar och säljer järnvägsvagnar (låter kanske inte särskilt spännande, men läs ändå vidare). Vi fokuserar på malm- och mineraltransporter för gruvindustrin, d.v.s. tunga transporter, och anser att vi har goda förutsättningar att bli riktigt stora på den internationella marknaden. Vår optimism grundar sig på flera faktorer. En av dessa är den gedigna erfarenhet av gruvtransporter som finns i Kiruna och Norrbotten och som inte förekommer på många platser i världen. Framgång för oss skulle innebära ett lyft för hela regionen som då skulle få ytterligare ett ben att stå på, vid sidan om gruvnäringen.

Ett av våra viktigaste säljargument är att våra vagnar ger kunderna en “ökad transportnytta”. Med det menar vi att Kiruna Wagon tillverkar lätta vagnar för att nyttolastens andel av tågets vikt ska bli så stor som möjligt – ett tankesätt som vi är relativt ensamma om i branschen. Lätta vagnar kräver innovativa konstruktionslösningar och smarta materialval. I vårt arbete tar vi bl.a. hjälp av SSAB som är världsledande på höghållfasta stål.

FRÅGESTÄLLNINGAR

En frågeställning som är central för vår verksamhet är hur stor fördelen egentligen är med lätta vagnar. Elenergi är relativt billigt och det kostar inte mycket mer ström att hänga på några extra vagnar på ett tåg. Å andra sidan är varje vagn relativt dyr, och man sparar pengar (ränta) på att slippa köpa (leasa) de extra vagnarna. Ett lok är också en stor investering och om man tvingas köpa ett extra starkt lok på grund av vagnarnas tyngd finns ett starkt skäl att satsa på lätta vagnar. Likaså om en kund tvingas köra två tåg istället för ett, på grund av att vagnarna är onödigt tunga, då har vi ytterligare ett argument för att våra vagnar erbjuder konkurrensmässiga fördelar.

SYFTE OCH MÅL

Vi söker vi nu en examensarbetare som är intresserad av att ta reda på när och hur man har mest nytta av lätta vagnar och i vilka situationer vagnarnas vikt spelar en mindre roll. Genom svaren kan vi hjälpa våra kunder att optimera sin logistik och även avgöra hur mycket arbete det är värt att lägga ner på att lära oss att konstruera lätt. Om man genom examensarbetet kan komma fram till vilken årlig besparing som är möjlig genom användning av lättare vagnar i olika situationer har vi nått riktigt långt och kommer att vara mycket nöjda.

Denna information som pdf.

Kontakt:

Bengt Bolsöy
+46 (0)70-601 58 15
bengt.bolsoy.kgs@lkab.com