Kiruna Wagons mål med vår sponsring är att främst göra skillnad för människor på den ort och i det län där vi verkar och bidra till att området blir attraktivt att bo och leva i.

Ett gott samarbete till ömsesidig nytta är viktigt för att vi ska bevilja sponsring. Det innebär att vi erbjuder ett ekonomiskt stöd då vi kan synas i ett positivt sammanhang och med en tydlig exponering. Det viktigaste är dock inte exponeringen av vårt varumärke utan det vi kan åstadkomma tillsammans genom ett gott samarbete.

Vi sponsrar gärna:

  • Verksamhet som stärker vår lokala närvaro och resulterar i lokal nytta
  • Verksamhet som främjar föreningar och grupper
  • Verksamhet som möjliggör ett långsiktigt samarbete
  • Verksamhet som är väl balanserad ur ett jämställdhetsperspektiv

Vi undviker att sponsra:

  • Politiska eller religiösa organisationer
  • Enskilda idrottare/personer/artister
  • Verksamhet som är riskfylld eller kan skada vår miljö
  • Verksamhet som kan uppfattas som oetisk

Ansök om sponsring

Välkommen att ansöka om sponsring genom att fylla i nedan formulär. Endast ansökningar som inkommer via formuläret behandlas. Skriftligt besked erhålls oavsett om ansökan beviljats eller ej. Kiruna Wagons sponsringspolicy är förenlig med Dataskyddsförordningens krav och principer gällande behandling av personuppgifter.

Område
Kategori

Ansökan avser stöd i form av:

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Integritetspolicy ochAnvändarvillkor gäller.